Professio Energia d.d.
Korištenje obnovljivih izvora energije temelj je održive energetske tranzicije
Razvoj projekata

Razvoj projekata vezanih za iskorištavanje energije vjetra, sunca i spremnika električne energije

Projekti u razvoju

Preuzimanje projekata u razvoju koji koriste obnovljive izvore energije

Operativni projekti

Preuzimanje operativnih projekata koji koriste obnovljive izvore energije

Suradnja

Zajednička suradnja na projektima obnovljivih izvora energije u razvoju i operativnim projektima

PROFESSIO ENERGIA
Projekti
image
Zadar
Vjetroelektrana Zadar 6
Više
image
Zadar
Vjetroelektrane Zadar 2 i 3
Više
image
Šibenik
Vjetroelektrana Danilo
Više
image
Ston
Vjetroelektrana Rudine
Više
image
Projekti u razvoju
Više
PROFESSIO ENERGIA
Objave
 • image
  Objava o sklopljenim ugovorima

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) kao imatelj 100% udjela u društvu LIBURANA d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 75281571914 (dalje: Liburana) obaviještava javnost da je navedeno društvo s društvom Vestas Central Europe Zagreb d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 20622608859 (dalje: Vestas) sklopilo ugovor o nabavci, isporuci i montaži vjetroagregata te ugovor o dugoročnom održavanju vjetroagregata, za projekt vjetroelektrane Mazin 2, koja se nalazi na području Zadarske županije, ukupne priključne snage 20 MW.

  23.12.2022.
 • image
  Obavijest o uspješnosti izdanja novih dionica

  PROFESSIO ENERGIA za poslovanje nekretninama, trgovinu, savjetovanje, upravljanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080531484 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 88975636912 (dalje u tekstu: „Društvo“ ili „Izdavatelj“), Uprava Društva dana 23. prosinca 2022. godine objavljuje OBAVIJEST O USPJEŠNOSTI IZDANJA NOVIH DIONICA, TOČNOM IZNOSU POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA IZDAVATELJA I TOČNOM BROJU NOVIH DIONICA.

  23.12.2022.
 • image
  Obavijest o javnom pozivu postojećim dioničarima

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da je 21. prosinca 2022. godine objavilo javni poziv postojećim dioničarima na upis i uplatu novih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d.

  21.12.2022.
 • image
  Obavijest o javnom pozivu postojećim dioničarima

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo ) obavještava da je 19. prosinca 2022. godine objavilo javni poziv postojećim dioničarima na upis i uplatu novih dionica društva PROFESSIO ENERGIA d.d.

  19.12.2022.
 • image
  Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva

  Društvo Professio Energia d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912 (dalje: „Društvo )
  obavještava da se Glavna skupština Društva održala dana 14. prosinca 2022. godine s
  početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb.

  14.12.2022.
 • image
  Obavijest o neodržavanju Glavne skupštine Društva zbog nedostatka kvoruma

  Obavještavamo da Glavna skupština društva Professio Energia d.d. sazvana za dan 12. prosinca 2022. godine u 10,00 sati nije održana zbog nedostatka kvoruma.

  12.12.2022.
 • image
  Poziv za glavnu skupštinu Društva 12.12.2022.

  Obavještava javnost o Sazivu glavne skupštine koja će se održati dana 12.prosinca 2022.godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva na adresi Ivana Lučića 2A.

  06.12.2022.
 • image
  Obavijest o sklopljenom sporazumu

  Društvo Professio Energia d.d. (dalje: Društvo) objavljuje da su Hrvatski Telekom d.d. i Liburana d.o.o., koja je u 100% vlasništvu Professio Energia d.d., sklopili Sporazum o glavnim uvjetima za virtualni Ugovor o opskrbi energijom iz obnovljivih izvora (Virtual Power Purchase Agreement - vPPA).

  28.10.2022.